KTV Promocja Edukacji Przedszkolnej

Strona internetowa projektu „Promocja Edukacji Przedszkolnej”

Harmonogram

Harmonogram POKAZOWYCH LEKCJI PRZEDSZKOLNYCH w Gminach Powiatu Kraśnickiego w okresie od września 2009 do czerwca 2010.
GMINA 2009/2010 2010
Pierwsze lekcje
wtorki
Eventy filmowe
niedziele
Drugie lekcje
wtorki
Eventy filmowe
niedziele
Urzędów15.0920.0916.0221.02
Dzierzkowice22.0927.0923.0228.02
Annopol20.1025.1016.0321.03
Zakrzówek27.1008.1123.0328.03
Gościeradów17.1122.1106.0411.04
Wilkołaz24.1129.1113.0418.04
Trzydnik08.1213.1211.0516.05
Szastarka15.1220.1218.0523.05
Kraśnik Wieś12.0117.0108.0613.06
Kraśnik Miasto19.0124.0115.0620.06

Pokazowe lekcje przedszkolne będą to zajęcia prowadzone podczas 2 spotkań Telewizji Objazdowej Kraśnik w każdej z 10 gmin w powiecie Kraśnickim. Lekcje skierowane będą do dzieci w wieku 3-5 lat i ukierunkowane będą na wzrost zainteresowania dzieci uczestnictwem w zajęciach przedszkolnych.

Każdy dzień zajęć trwać będzie 6 jednostek lekcyjnych (w godz. 9:00 – 15:00). Zajęcia prowadzone będą w salach udostępnionych przez urzędy gmin. Podczas zajęć przewidziano poczęstunek i materiały dydaktyczne. Formie prowadzonych zajęć będą się mogli przyglądać rodzice. W czasie lekcji i konsultacji Telewizja Kraśnik będzie nagrywała tok zajęć i konsultacji w celu przygotowania materiału filmowego dla promowania wychowania przedszkolnego. Ten materiał filmowy wraz z przygotowanym dla gminy filmem o problemach lokalnych przedszkoli będzie prezentowany mieszkańcom gminy na eventach filmowych Telewizji Kraśnik w kilka dni po rejestracji lekcji pokazowych.

W czasie spotkań przewidziano konsultacje z psychologiem, pedagogiem i logopedą skierowane do mieszkańców powiatu kraśnickiego, w szczególności do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Konsultacje będą ukierunkowane na uświadomienie mieszkańców o roli edukacji przedszkolnej w rozwoju dziecka.

Dodatkowo przewidziano konsultacje eksperta ds. pozyskiwania środków unijnych skierowane do przedstawicieli instytucji oświatowych, organizacji pozarządowych, samorządów lub innych podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie projektu z zakresu możliwości pozyskania środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na utworzenie i funkcjonowanie przedszkoli bądź innych form wychowania przedszkolnego. Konsultacje prowadzone będą w salach udostępnionych przez urzędy gmin. Dla osób korzystających z konsultacji przewidziano poczęstunek.

Kierownik Projektu
Sławomir Opoka


O projekcie | Aktualności | Galeria | Porady ekspertów | Opinie | Linki | Kontakt |


2009-2019 © Telewizja Kraśnik Sp.j. • design by: FREE DOTS DESIGNGEDI