KTV Promocja Edukacji Przedszkolnej

Strona internetowa projektu „Promocja Edukacji Przedszkolnej”

Logopeda

„Odpowiednie dać rzeczy słowo” Cyprian K. Norwid

Jak przebiega prawidłowy rozwój mowy

Rozwój mowy nie przebiega u wszystkich dzieci jednakowo. U jednych szybciej, u innych wolniej. Niejednakowa jest też kolejność przyswajania sobie przez dziecko poszczególnych głosek. Stopień rozwoju mowy zależy m.in. od wpływu środowiska, ale także od psychofizycznego rozwoju dziecka.

Rozwój mowy dziecka podzielić można na cztery okresy:

1 okres – melodii – trwający od urodzenia do 1 roku życia. Początkowo dziecko komunikuje się z otoczeniem za pomocą krzyku nieuświadomionego (nieuświadomionego w sytuacji gdy je coś boli, gdy ma mokro itp.), później już celowego, świadomego, gdy skojarzyło, że krzyk przywołuje bliską osobę. Krzyk jest ćwiczeniem narządu oddechowego. Między 2–3 miesiącem życia występuje głużenie, czyli wydawanie różnego rodzaju dźwięków nieartykułowanych, poprzez które dziecko ćwiczy narządy artykulacyjne – język, wargi, podniebienie.

Między 6–7 miesiącem życia dziecko zaczyna gaworzyć, powtarzać dźwięki zasłyszane od otoczenia, np.: pa–pa, ma–ma. Głużenie jest ćwiczeniem słuchu. Około 7–8 miesiąca życia dziecko reaguje aktywnie na mowę. Poznaje przedmioty i zaczyna kojarzyć nazwę z przedmiotem. W pierwszym roku życia dziecko rozumie już dużo. Poprawnie wymawia samogłoski, takie jak: a, e i spółgłoski – m, b, n, t, d.

II okres – wyrazu – przypada między 1–2 rokiem życia dziecka. W tym okresie dziecko używa prawie wszystkich samogłosek z wyjątkiem nosowych (ą i ę) oraz wymawia spółgłoski takie jak: p, pi, b, m, t, d, n, k, j, ś, ż, ć, dz, ch. Mowę w tym okresie cechują jednowyrazowe wyrażenia, które oznaczają nie tylko przedmiot lub czynność, ale i stosunek dziecka do przedmiotu lub czynności. Dziecko w tym okresie zna około 300 słów.

Mowę w tym okresie cechują jednowyrazowe wyrażenia, które oznaczają nie tylko przedmiot lub czynność, ale i stosunek dziecka do przedmiotu lub czynności. Dziecko w tym okresie zna około 300 słów.

III okres – zdania. Pierwsze zdania pojawiają się między 2–3. rokiem życia dziecka. W tym okresie dziecko powinno prawidłowo wymawiać następujące głoski: s, z, c, dz, p, b, m, pi, bi, mi, f, w, fi, wi, k, g, h, t, d, n, l i samogłoski nosowe. W 2 roku życia dziecko powinno wypowiedzieć poprawnie proste zdanie. W 3 roku życia zdanie dłuższe, złożone z 4–5 słów.

IV okres – swoistej mowy dziecięcej, który przypada na wiek dziecka 3 do7 lat. W dalszym ciągu wzrasta zasób słownictwa,rozwija umiejętność budowania zdań złożonych oraz następuje dalszy rozwój artykulacji.

Mowę dziecka 3 letniego cechuje zmiękczanie głosek s, z, c, dz i sz, ż, cz, dż (wymawiane są jako ś, ż, ć, dz). Głoska r zamieniana jest na l bądź j. Brak jest wyraźnych końcówek w wyrazach oraz opuszczanie początkowej lub końcowej sylaby.

Dziecko 4 letnie powinno poprawnie artykułować głoski s, z, c, dz. Grupy spółgłoskowe są nadal upraszczane, choć mowa jest bardziej zrozumiała.

Wymowa dziecka 5letniego jest już prawie całkowicie zrozumiała,choć głoski sz, ż, cz, dż i r nie zawsze są wymawiane poprawnie.

Wymowa dziecka 6 letniego powinna być poprawna pod względem artykulacyjnym, a w wieku 7 lat również pod względem gramatycznym i składniowym.

Karolina Niekra


O projekcie | Aktualności | Galeria | Porady ekspertów | Opinie | Linki | Kontakt |


2009-2019 © Telewizja Kraśnik Sp.j. • design by: FREE DOTS DESIGNGEDI